Το Μονοπάτι της Γνώσης – Jnana Yoga

/Το Μονοπάτι της Γνώσης – Jnana Yoga
Το Μονοπάτι της Γνώσης – Jnana Yoga2019-04-07T11:01:10+00:00

Το Μονοπάτι της Γνώσης – Jnana Yoga

Το άρθρο που ακολουθεί είναι επιλογή από την εσωτερική διδασκαλία του Ινδουϊσμού

Ο όρος Jnana σημαίνει Γνώση. Στον Ινδουισμό η λέξη έχει πολλές έννοιες. Κατά τις ινδουϊστικές γραφές η γνώση θεωρείται τόσο απελευθερωτική όσο και δεσμευτική. Η γνώση θεωρείται και είναι το μέσο επίτευξης ορισμένων στόχων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εκπληρώσει τις επιθυμίες μας ή να μας απελευθερώσει από τον κύκλο των γεννήσεων και των θανάτων.

Η γνώση έχει δύο όψεις. Η μία όψη της είναι αυτή που μας βοηθά να συνειδητοποιήσουμε τις εγωιστικές μας επιθυμίες και να διαιωνίσουμε τις περιορισμένες προσωπικότητές μας. Αυτή είναι η κατώτερη γνώση κι ονομάζεται  avidya ή άγνοια. Η γνώση που μας βοηθά να ξεπεράσουμε την εγωιστική στάση και τις επιθυμίες μας και να συνειδητοποιήσουμε ποιοι είμαστε, θεωρείται ανώτερη γνώση ή πραγματική γνώση.

Η πραγματική γνώση μας απελευθερώνει από τα τρία μεγάλα ελαττώματα της  ύπαρξής μας, δηλαδή τον εγωισμό, τις επιθυμίες και τις ψευδαισθήσεις ότι είμαστε διαφορετικοί από τον υπόλοιπο κόσμο και ότι η αντικειμενική πραγματικότητα που βιώνουμε μέσα από τις αισθήσεις μας είναι πραγματική και μόνιμη.

Η Jnana Yoga είναι επομένως o τρόπος κατάκτησης της αληθινής γνώσης, καθώς μας διδάσκει τον τρόπο να ελέγχουμε τον νου και τις αισθήσεις και να ωθούμε τον κατώτερο εαυτό μας προς τη συνάντηση με τον ανώτερο Εαυτό. Κι αυτός ο τρόπος μπορεί να μας οδηγήσει στην απελευθέρωση από τον κύκλο της μετενσάρκωσης. Στο Bhagavad Gita, η jnana yoga προσδιορίζεται ως ένα από τα τρία κύρια μονοπάτια της απελευθέρωσης, που είναι η πορεία της γνώσης (jnana), η πορεία της δράσης(karma) και η πορεία της αφοσίωσης (bakti). Υπάρχουν κι άλλα μονοπάτια, αλλά αυτά τα τρία είναι σημαντικά κι αποτελεσματικά. Ενώ ο δρόμος της αφοσίωσης-λατρείας περιγράφεται ως ανώτερος από τους άλλους δύο, η jnana yoga είναι κατάλληλη για ανθρώπους που είναι βαθιά πνευματικοί. Στον δρόμο της απελευθέρωσης είναι σημαντικό να έχουμε σωστή γνώση, η οποία έρχεται μέσα από τη μελέτη των γραφών και μας βοηθά να κατανοήσουμε τη σημασία της ζωής και του θανάτου, του κάρμα και της μετενσάρκωσης, των θείων νόμων που δεσπόζουν τη ζωή μας, την ανάγκη της εμπειρίας διαμέσου χιλιάδων μετενσαρκώσεων με μοναδικό σκοπό την τελείωση του Εγώ μας και την απορρόφησή του από την Ψυχή μας.

Πρακτικές που οδηγούν στη γνώση (jnana)

Το δεύτερο κεφάλαιο της Bhagavad Gita είναι γνωστό ως Jnana Yoga ή Samkhya yoga. Σύμφωνα με μερικούς μελετητές είναι μια περίληψη της ίδιας της Bhagavad Gita αφού περιέχει όλες τις σημαντικές έννοιες και ιδέες της ατραπού της Γνώσης. Όλες οι όψεις της εσωτερικής διδασκαλίας μας υπενθυμίζουν και μας υποδεικνύουν ότι δεν πρέπει να ταυτιζόμαστε με τον νου και το σώμα, καθώς είμαστε αθάνατα πνευματικά όντα και ότι για να ξεπεράσουμε την περιορισμένη μας φύση πρέπει να αποκτήσουμε τον έλεγχο των αισθητήριων οργάνων και των επιθυμιών μας μέσω της αποστασιοποίησης από τα πράγματα του φυσικού πεδίου και της ανιδιοτελούς εργασίας μας προς όφελος της πνευματικής εξέλιξης της ανθρωπότητας.

Σύμφωνα με το Bhagavad Gita, η jnana yoga αποτελείται από τις ακόλουθες πρακτικές.

 1. Συνειδητοποίηση του νου, του σώματος και του Atman ή του Εαυτού.
 2. Σταθεροποίηση του νου μέσα στον Εαυτό μέσω αυτο-πειθαρχίας και αυτο-απορρόφησης (atma-samyamyoga)
 3. Συνειδητοποίηση της ύπαρξής μου σε σχέση με τον κόσμο γύρω μου και του Ανώτερου Εαυτού.
 4. Αυτοπαρατήρηση, εξαγνισμός, υπεροχή του sattva και καταστολή των rajas και tamas .

Ο πραγματικός σκοπός και οι στόχοι

Ο σκοπός της jnana yoga είναι να πετύχουμε την απελευθέρωση συνειδητοποιώντας την αληθινή φύση μας, ξεπερνώντας την άγνοιά μας και τον περιορισμένο εαυτό μας, που εξαρτώνται  και συνδέονται με το κάρμα. Σύμφωνα με το Bhagavad gita, ακολουθούν μερικές από τις καταστάσεις που βιώνουμε όταν ασκούμε την jnana yoga.

 1. Ικανότητα του νου να ελέγχει τις αισθήσεις και τις επιθυμίες μέσω πνευματικής πειθαρχίας.
 2. Αποστασιοποίηση (asangatva)
 3. Απάθεια (νίγκας)
 4. Θυσία (Tyaga)
 5. Παραίτηση-απάρνηση (sanyasa)
 6. Αυτοέλεγχος (samyama).
 7. Αφοσίωση (bhakti).

Η τελειότητα στη jnana yoga οδηγεί στην αφοσίωση. Μόνο ένας jnani, ή ο γνώστης του Εαυτού, μπορεί να είναι ένας αληθινός λάτρης. Οι άνθρωποι που δεν διαθέτουν την αληθινή γνώση του Εαυτού, δεν μπορούν να βιώσουν την αφοσίωση του ανώτερου είδους, την οποία εκθειάζει το Bhagavad gita σε διάφορους στίχους. Όταν κάποιος δεν έχει ακόμη πλήρως απαλλαγεί από επιθυμίες και προσκολλήσεις, η αφοσίωσή του παραμένει μολυσμένη με ίχνη εγωισμού και το βάρος των rajas και tamas. Όταν η καρδιά και ο νους είναι καθαρά, γεμάτα με την τέταρτη σάττβα, τότε δημιουργείται η αληθινή αφοσίωση.

Πώς αποκτάται η Jnana ή αληθινή γνώση;

Η γνώση μέσω της μελέτης των γραφών, του στοχασμού, της διαίσθησης, της υπηρεσίας προς τον Θεό και τους δασκάλους, της Θείας Χάρης, της συζήτησης, της διδασκαλίας, της παρατήρησης και της προσωπικής πνευματικής εμπειρίας, είναι λίγα μέσα με τα οποία η γνώση μπορεί να καθιερωθεί σε ένα γιόγκι. Ωστόσο, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η ανώτερη γνώση (jnana) δεν αποκτάται ποτέ επειδή είναι εγγενής στον Εαυτό. Δεν υπάρχει μάθηση για τον Εαυτό. Είναι ο νους που αποκτά γνώση και  πρέπει να αγωνιστεί για να ξεπεράσει την άγνοιά του. Οι γνώσεις του είναι συσσωρευμένη γνώση και, δεδομένου ότι οι αισθήσεις δεν είναι απαλλαγμένες από τις ακαθαρσίες, η γνώση που συγκεντρώνουν υπόκειται στην επιρροή των επιθυμιών και των γκούνας.

Ως εκ τούτου, η αισθητηριακή γνώση ή η μνήμη είναι ριζικά λανθασμένη. Η γνώση που είναι μέρος του Εαυτού είναι αμετάβλητη και άφθαρτη. Ποτέ δεν αποκτάται, αλλά θυμάται ή επανακτάται από τους ενσωματωμένους εαυτούς όταν απελευθερώνονται από τα αποτελέσματα των κατώτερων επιθυμιών. Στην ενσωματωμένη κατάσταση οι γνώσεις τους εξακολουθούν να καλύπτονται από την άγνοια, την αυταπάτη, τον εγωισμό και τις προσκολλήσεις. Όταν αφαιρεθούν, ένας γιόγκι επιστρέφει αυτόματα στην αρχική του κατάσταση άριστης γνώσης και αγνής συνειδητότητας.

Το Bhagavad Gita δεν δηλώνει ρητά πώς ανακτάται η γνώση, αλλά δίνει κάποιες συμβουλές και προτείνει διάφορες εναλλακτικές λύσεις. Ωστόσο, η έμφαση δίνεται στον εξαγνισμό και στην καλλιέργεια της διάκρισης. Στο έβδομο κεφάλαιο, ο Κύριος Κρίσνα εξηγεί δύο είδη γνώσεων. Η μία είναι η γνώση του Θεού και του Εαυτού και η άλλη είναι η γνώση της Φύσης ή του κατώτερου Εγώ. Η αληθινή γνώση σύμφωνα με την Αγία Γραφή είναι η γνώση του Εαυτού ή η γνώση που οδηγεί στην απελευθέρωση. Αποκτάται με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους. Είναι όλες οι πτυχές του εξαγνισμού, όπου οι ακαθαρσίες που περιβάλλουν τον Εαυτό καθαρίζονται και αφαιρούνται και ο νους γίνεται οξύς.

 1. Αυτο-μελέτη, η οποία είναι η μελέτη ή η απαγγελία των γραφών ή κάθε θρησκευτικής ή πνευματικής λογοτεχνίας.
 2. Στερήσεις, κανόνες και περιορισμοί που βοηθούν στην απομάκρυνση των ακαθαρσιών των rajas και των tamas, όπου κάποιος απελευθερώνεται από τον εγωισμό, τη δύναμη, την υπερηφάνεια, τη λαγνεία του θυμού, την προσκόλληση στις κοσμικές κατοχές και την ιδιοκτησία και γίνεται ικανός να φτάσει στην κατάσταση του Μπραχμάν.
 3. Η Κάρμα γιόγκα, η οποία εκτελεί  ανιδιοτελείς πράξεις ως προσφορά στον Θεό. Καθαρίζει τον νου και το σώμα, γεγονός που αναπτύσσει την ευφυΐα.
 4. Διαλογισμός και σκέψη για τον Θεό ή τον Εαυτό, που θα βοηθήσουν τον νου να σταθεροποιηθεί στην σκέψη του Θεού και να δει τα πράγματα καθαρά.
 5. Ταύτιση του εαυτού του με τον αιώνιο Εαυτό και όχι με τον νου και το σώμα, με το οποίο κάποιος ξεπερνά τον φόβο του θανάτου και την προσκόλληση στο σώμα.
 6. Η πρακτική της απόσπασης και της απάρνησης της κοσμικής ευχαρίστησης που θα απελευθερώσει τον νου από τις επιθυμίες και τις προσδοκίες και τότε θα διακρίνει την αλήθεια.
 7. Η αξία – η χάρη που συσσωρεύτηκε στις προηγούμενες γεννήσεις. Όπως οι γραφές δηλώνουν μεταξύ χιλιάδων ανθρώπων, μόνο ένα σπάνιο άτομο προσπαθεί για την  τελείωση. Πάλι από αυτούς μόνο μερικοί πετυχαίνουν. Μόνο στο τέλος πολλών γεννήσεων ένας γνώστης του Εαυτού (janavan) παραδίδεται στον Θεό.
 8. Αφοσίωση στον Θεό. Ο Λόρδος Κρίσνα δηλώνει ότι δεν τους φωτίζει όλους. Φωτίζει μόνο αυτούς που εκτελούν ευσεβείς πράξεις και των οποίων οι αμαρτίες απομακρύνονται και που τον λατρεύουν με αφοσίωση, γνωρίζοντας ότι είναι ο Κύριος των στοιχείων, ο Κύριος των θεοτήτων και ο Κύριος όλων των θυσιών, γνωρίζουν τα πάντα για τον Μπραχμάν, τον Εαυτό και το κάρμα.
 9. Η πρακτική της ειλικρίνειας, που σημαίνει αφοσίωση στην αλήθεια με λέξη και πράξη. Όταν ο νους εδραιωθεί στην αλήθεια, τότε θα διακρίνει την αλήθεια.

 Τα Τρία Γκούνας

Κάθε αγνή σκέψη που γίνεται πράξη, ελεύθερη από προσκόλληση και δίχως λαχτάρα για αποτελέσματα (ανιδιοτέλεια), είναι Σάττβα. Πράξη που οδηγείται από την πρόθεση του κέρδους (ιδιοτέλεια), τον εγωισμό και την επίδειξη, είναι Ράτζας. Πράξη που γίνεται εξαιτίας ψευδαίσθησης, αγνοώντας τις συνέπειες, χωρίς να ληφθεί υπόψη η απώλεια ή ο τραυματισμός άλλων ή του εαυτού, ονομάζεται Τάμας.

Μπαγκαβάτ Γκιτά , Κεφ. 18, στίχοι 23-25 

Τα Γκούνας

Τα Γκούνας – Gunas είναι τα τρία βασικά χαρακτηριστικά που υπάρχουν στο σύμπαν και σε ό,τι υπάρχει μέσα σ’αυτό, συμπεριλαμβανομένου του σώματος και του νου.

Αντιλαμβανόμενοι το πώς λειτουργούν τα γκούνας, μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα τον εσωτερικό μας κόσμο και τις εκδηλώσεις του μέσω της συμπεριφοράς μας. Η αυτοπαρατήρηση, η αυτοκριτική και η διάκριση στηρίζεται πάνω στη γνώση των ποιοτήτων των γκούνας.

Τα τρία γκούνας σε ποιότητες είναι τα εξής:

 1. Τάμας: απάθεια
 2. Ράτζας: κίνηση, δραστηριότητα
 3. Σάττβα: ισορροπία

Με όρους χρωμάτων είναι τα ακόλουθα:

 1. Τάμας: μαύρο, που είναι η έλλειψη όλων των χρωμάτων
 2. Ράτζας: όλα τα χρώματα με την κυριαρχία του κόκκινου
 3. Σάττβα: λευκό, είναι η σύνθεση όλων των χρωμάτων

Οι ιδιότητες τους είναι:

Τάμας: τεμπελιά, προσκόλληση, κατάθλιψη, αδυναμία, αμφιβολία, ενοχή, ντροπή, πλήξη, εθισμός, θλίψη, απάθεια, σύγχυση, εξάρτηση, άγνοια.

Ράτζας: θυμός, ευφορία, άγχος, φόβος, ανησυχία, άγχος, θάρρος, ξεσπάσματα, αποφασιστικότητα, χάος.

Σάττβα:ευχαρίστηση, ευτυχία, χαρά, ειρήνη, ευεξία, ελευθερία, αγάπη, συμπόνια, ευσπλαχνία, φιλικότητα, αυτοέλεγχος, ικανοποίηση, εμπιστοσύνη, εκπλήρωση, γαλήνη, ευδαιμονία, ευγνωμοσύνη, αφοβία, ανιδιοτέλεια.

Α.Παπαδομιχελάκη