Θεοσοφία, το Κεφαλόβρυσο των Θρησκειών

/Θεοσοφία, το Κεφαλόβρυσο των Θρησκειών
Θεοσοφία, το Κεφαλόβρυσο των Θρησκειών2018-12-07T18:06:23+00:00

Θεοσοφία, το Κεφαλόβρυσο των Θρησκειών


Θεοσοφία είναι ένας γενικός όρος που περιλαμβάνει τη μεταφυσική γνώση που δίνεται στην ανθρωπότητα για να της υπενθυμίζει την πνευματική της καταγωγή, τη σχέση της με τον απόκρυφο κόσμο και τον σκοπό της ζωής. Η μυστική αυτή γνώση εμφανίζεται μέσω μεγάλων θρησκειών, εσωτερικών διδασκαλιών και μυήσεων των οποίων τα μηνύματα διαπερνώντας την κοινωνία διαμορφώνουν τον πολιτισμό, τις τέχνες, τα γράμματα, τις επιστήμες, την απόκρυφη παράδοση και την ανθρώπινη ηθική. Τα επιστημονικά επιτεύγματα που προώθησαν τον γήινο πολιτισμό μας, έχουν τη ρίζα τους στον ίδιο πυρήνα.

Η Θεοσοφία είναι η πηγή της Αλήθειας, η συσσωρευμένη σοφία όλων των εποχών και είναι επίσης γνωστή ως Άχρονη Σοφία, Σοφία-Θρησκεία, Αποκρυφισμός, Εσωτερισμός και Μεταφυσική. Ως όρος ερμηνεύεται ως η Σοφία των Θείων Όντων. Εμφανίζεται στην ανθρωπότητα μέσω των Διδασκάλων της Σοφίας, οι οποίοι είναι και οι θεματοφύλακές της.
Είναι η Μητέρα των αναρίθμητων Σχολών του Αποκρυφισμού, που υπήρχαν στο παρελθόν, στο παρόν και το μέλλον. Στην Ανατολή, αυτή η Εσωτερική Αλήθεια, ονομάζεται Γκούπτα-Βίντυα, που θεωρείται η πηγή των θρησκειών και των φιλοσοφιών και γι’ αυτήν η Ε.Μπλαβάτσκυ αναφέρει τα εξής:
Κατά τον εικοστό αιώνα, ίσως σταλεί από τους Δασκάλους της Σοφίας κάποιος μαθητής καλύτερα πληροφορημένος και προικισμένος για να δώσει τελικές και αναντίρρητες αποδείξεις για την ύπαρξη μιας επιστήμης που ονομάζεται Γκούπτα-Βίντυα; Και για να δείξει ότι, σαν τη μοναδική μυστηριώδη πηγή του Νείλου, η πηγή όλων των θρησκειών και των φιλοσοφιών που είναι γνωστές στον κόσμο είχε για πολλά χρόνια ξεχαστεί και χαθεί για τον άνθρωπο; Αλλά τώρα βρέθηκε.” (Μ.Δ. Ι, xxxviii)

Στην αρχαιότητα, αυτή η απόκρυφη σοφία υπήρχε και αποκαλυπτόταν στις σχολές της Μύησης, που ήταν διάσπαρτες άλλες στη λεκάνη της Μεσογείου και άλλες στις μεγάλες ηπείρους, απομακρυσμένες μεταξύ τους και τοπικά και χρονικά. Τα Ελληνικά Μυστήρια, ήταν μια Σχολή Αποκρυφισμού. Τα μυστήρια των Περσών, των Αιγυπτίων, των Χαλδαίων, των Εβραίων, των Περουβιανών και των Μάγια ήταν παρόμοια Σχολές Αποκρυφισμού που αποκάλυπταν στους μυούμενους την υπερβατική πραγματικότητα. Το Βετάντα του Ινδουϊστάν είναι επίσης μια παρόμοια εσωτερική Σχολή. Ο Λαμαϊσμός του Θιβέτ είναι μια εσωτερική Σχολή.
Στη Δύση, η απόκρυφη αλήθεια εμφανίζεται μέσω των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων – Πυθαγόρα, Πλούταρχο, Πλάτωνα, Πλωτίνο, Πορφύριο, Ιάμβλιχο- και τους Θεόσοφους της λεκάνης της Μεσογείου – Αμμώνιο Σακκά, Κλήμη τον Αλεξανδρέα, Ωριγένη, Απολλώνιο Τυανέα. Ακολουθούν οι Ροδόσταυροι, που είναι οι πρόδρομοι των Σύγχρονων Θεοσόφων, και των Μαρτινιστών.
Στην Ινδία, η αυθεντική εσωτερική επιστήμη αντιπροσωπεύεται από τις διαφορετικές σχολές του Γιόγκα και από μια εξαιρετικά φιλοσοφική και μεταφυσική μελέτη, που η ποιότητά της συναγωνίζεται την εσωτερική Θεοσοφική διδασκαλία.
Ενώ, μικρότερες σχολές σε Δύση και Ανατολή, είτε μυστικιστών είτε αποκρυφιστών, που μελετούν με τον δικό τους τρόπο τα παρακλάδια της Θεοσοφίας, διατηρούν κατά κάποιο τρόπο τη μυστική αυτή παράδοση.

Ο σκοπός της εσωτερικής διδασκαλίας είναι να αναθερμάνει τις υποσυνείδητες αναμνήσεις του μυούμενου, να αφυπνίσει τις λανθάνουσες πνευματικές δυνάμεις του και να του καλλιεργήσει έναν τρόπο μέσω του οποίου να μπορεί να επικοινωνεί απ’ευθείας με τον εσωτερικό του Θεό. Η εσωτερική επικοινωνία εξαρτάται από την αφύπνιση και την ανάπτυξη της θέλησης του μυούμενου. Και μέσω αυτού του τρόπου, δηλαδή της άμεσης επικοινωνίας με το πνευματικό στοιχείο του Εαυτού, έρχονται στην επιφάνεια οι ευγενέστερες αλήθειες του υπερφυσικού και γίνονται κείμενα γραπτά και προφορικά.

Η Μητρική Σχολή της Αρχαίας Σοφίας βρίσκεται στη μυστική περιοχή της Σαμπάλα. Η Πνευματική Ιεραρχία ονομάζεται επίσης Ηλιακή Ιεραρχία, και είναι η υψίστη πνευματική ομάδα του Ηλιακού Συστήματος που έχει κλάδους και αντιπροσωπευτικές οργανώσεις και στους άλλους πλανήτες του συστήματος. Στον πλανήτη μας, το Κέντρο που εκπροσωπεί την Κοσμική Ιεραρχία ονομάζεται Μεγάλη Στοά – έτσι ονομάζεται από τους Θεόσοφους – και είναι το πρότυπο Μητρικό Κέντρο, που σχηματίστηκε πάνω στη γη πριν από αναρίθμητα χρόνια. Από τη Μητρική Στοά προήλθαν και προέρχονται και θα προέρχονται όλα τα αποκρυφιστικά και μυστικιστικά κέντρα του πλανήτη μας.
Τα ύψιστα μέλη αυτής της Μεγάλης Στοάς ονομάστηκαν κατά καιρούς με διάφορα ονόματα, Ντυάνι Τσοχάν, Αμσασπέντ, Μπεν Ελοϊμ, Γιοί του Ήλιου και Γιοι του Φωτός. Και απ’αυτή τη Μητρική Στοά προβλήθηκε το Σύγχρονο Θεοσοφικό Κίνημα, πρωτοστατούντων των δύο μελών της Ιεραρχίας, των Διδασκάλων Μορύα και Κουτχούμι.

Η Αρχαία Σοφία ή η Θεοσοφία ονομάστηκε επίσης “σοφία-θρησκεία”. Ονομάστηκε έτσι, επειδή η θρησκεία πηγάζει από το λίκνο της Αιώνιας Σοφίας και για τούτο γίνεται το υποστήριγμα της πνευματικότητας στη γη. Η “σοφία-θρησκεία” αποτέλεσε τον πυρήνα της φιλοσοφίας, της δικαιοσύνης, της αρμονίας, της ευσπλαχνίας, της ανιδιοτέλειας και της ενδελεχούς σκέψης στον πλανήτη μας. Από τη φωτεινή εστία της Θεοσοφίας διαχέεται το φως της χωρίς αυτό να στερεύει ποτέ και διασκορπώντας το μέσω των ακτίνων της εξευγενίζει τον κόσμο μας και σύρει την ανθρώπινη συνειδητότητα στην ατελείωτη κλίμακα της πνευματικής ενέλιξης.

Για τη συνειδησιακή ανάπτυξη του ανθρώπου, η Πνευματική Ιεραρχία εμφανίζει τις Οντότητες, που, μέσω φυσικών σωμάτων, έρχονται σε άμεση επαφή με την ανθρωπότητα. Αυτές οι τελειωμένες Οντότητες είτε ατομικά υλοποιημένες, είτε μέσω απεσταλμένων τους, αναγγέλουν και εγκαθιδρύουν είτε μια θρησκεία, είτε μια μεταφυσική διδασκαλία. Η παρουσία τους είναι συνεχής ανάμεσά μας, όμως, παίρνει μέγιστες διαστάσεις στα κυκλικά σημεία της εξέλιξης, παρουσιάζοντας τότε θρησκείες και μεταφυσικά κινήματα καθοριστικά για την πνευματική εξέλιξη της ανθρωπότητας. Η παρουσία τους είναι απαραίτητη καθώς το εξελικτικό έργο εμφανίζεται και εγκαθιδρύεται μόνο διαμέσου αυτών. Είναι οι ακτίνες της Πνευματικής Ιεραρχίας ή της Μεγάλης Στοάς και οι πραγματικοί Εκπαιδευτές της ανθρωπότητας. Ένας αγγελιαφόρος υπήρξε η Έλενα Πετρόβνα Μπλαβάτσκυ σταλμένη από τη Μεγάλη Στοά να εξαγγείλει τη Σύγχρονη Θεοσοφική Διδασκαλία,μια όψη της Αιώνιας Σοφίας.

Ας διαβάσουμε τί λέγει η ίδια στο “Πρώτο Προεισαγωγικό Μνημόνιο” προς τα μέλη του Εσωτερικού Τμήματος, το 1888, για να προσδιορίσει τις χρονικές στιγμές της εκπαίδευσης-μύησης, που γίνεται στον πλανήτη. “Ας γνωρίζει κάθε μέλος, όμως, ότι ο χρόνος για τέτοιο ατίμητο απόκτημα, είναι περιορισμένος. Η συγγραφέας του παρόντος είναι μεγάλη σε ηλικία. Η ζωή της πλησιάζει προς το τέλος και μπορεί, από στιγμή σε στιγμή, να απέλθει… Και εάν η θέση της συμπληρωθεί από κάποιον άλλον ικανότερο και πιο γνώστη από όσο υπήρξε η ίδια, και πάλι θα παραμένουν λίγα μόνο χρόνια απόσταση έως τις 31 Δεκεμβρίου 1899. Όσοι δεν θα επωφεληθούν της ευκαιρίας (που δίνεται στον κόσμο προς το τελευταίο τέταρτο κάθε αιώνα), όσοι δεν θα έχουν φθάσει ένα ορισμένο σημείο ψυχικής και πνευματικής ανάπτυξης ή εκείνο το σημείο από το οποίο αρχίζει ο κύκλος της μαθητείας, έως εκείνη τη μέρα – αυτοί δεν θα έχουν περισσότερη γνώση από εκείνη που ήδη κατάκτησαν. Κανένας Δάσκαλος της Ανατολής δεν θα εμφανιστεί ή θα σταλεί στην Ευρώπη ή την Αμερική μετά από αυτή την περίοδο και οι νωθροί θα πρέπει να αρνηθούν κάθε περίπτωση προόδου για την παρούσα τους ενσάρκωση – μέχρι το 1975. Αυτός είναι ο ΝΟΜΟΣ, επειδή βρισκόμαστε στο Κάλι-Γιούγκα – τη Μαύρη Εποχή – και οι περιορισμοί σε αυτόν τον κύκλο, του οποίου τα πρώτα 5.000 χρόνια θα λήξουν το 1897, είναι μεγάλοι και σχεδόν ανυπέρβλητοι.”

Ο απώτερος στόχος της Θεοσοφίας, είναι να ξυπνήσει στον άνθρωπο τις πνευματικές ληθαργούσες δυνάμεις του. Να φτιάξει ανθρώπους ειρηνικούς, αλτρουϊστές, δίκαιους, σπλαχνικούς και αυτό-συνειδητούς. Ανθρώπους που να σκέπτονται και να σέβονται το σύνολο της Ζωής και να υπηρετούν και να προσφέρουν αγόγγυστα για την πνευματική ευημερία του Συνόλου. Γι’αυτόν τον ιερό σκοπό, η Αιώνια Σοφία, μέσω της Ιεραρχίας της Συμπόνοιας, επιστρατεύει Αγγελιαφόρους και Μύστες και Μυημένους και μέσω των θρησκειών, των φιλοσοφιών και των μυήσεων δημιουργεί το κατάλληλο κλίμα ώστε η εσωτερική αλήθεια να εξωτερικεύεται, να γίνεται σεβαστή και να εφαρμόζεται.
Το κεφαλόβρυσο των θρησκειών, η Θεοσοφία, πάντοτε αστείρευτη πηγή προμηθεύει ασταμάτητα το υλικό για την εκπαίδευση και την πνευματική φώτιση των παιδιών της πάνω στη γη και κάθε όψη της είτε παλιά είτε καινούρια δεν ζητά καμιά αποκλειστικότητα. Για την Υπερβατική Σοφία, όλες οι όψεις και οι εκφράσεις της Αιώνιας Αλήθειας είναι σεβαστές, επειδή καθεμία είναι μια όψη-εμπειρία απαραίτητη για την ανάπτυξη της ανθρώπινης πνευματικότητας.

Η Θεοσοφία είναι μια μυστική παράδοση που φυλάει στα σωθικά της, την απόκρυφη καταγωγή του ανθρώπου, του πλανήτη, των αγγέλων, των θεών και των δαιμόνων. Κρατάει καλά φυλαγμένο το μυστικό της σχέσης του ανθρώπου με όλα τα προηγούμενα και τα αποκαλύπτει προοδευτικά, μόνο σε καιρούς που κρίνονται αποκρυφιστικά κατάλληλοι, κυρίως μέσω μύησης και δευτερευόντως μέσω θρησκείας. Όμως δεν υπάρχει θρησκεία που να μην αναβλύζει από τον Θεοσοφικό αυτόν πυρήνα, όσο διαφορετικές κι αν φαίνονται οι θρησκείες μεταξύ τους. Η θρησκεία είναι το σώμα, το χειροπιαστό τμήμα της Θεότητας πάνω στη γη. Και εφόσον η ψυχή της Θεότητας λέγεται Θεοσοφία, αυτή είναι και παραμένει το κεφαλόβρυσο των θρησκειών.

[1] Ε.Π.Μ.: Έλενα Πετρόβνα Μπλαβάτσκυ