Θεοσοφικό Κίνημα: οι Πηγές του, η Ουσιαστική Φύση του και το Μέλλον του

/Θεοσοφικό Κίνημα: οι Πηγές του, η Ουσιαστική Φύση του και το Μέλλον του
Θεοσοφικό Κίνημα: οι Πηγές του, η Ουσιαστική Φύση του και το Μέλλον του2019-04-10T16:27:52+00:00

Θεοσοφικό Κίνημα: οι Πηγές του, η Ουσιαστική Φύση του και το Μέλλον του


Η Σύγχρονη Θεοσοφία είναι το τμήμα της αρχαίας σοφίας-θρησκείας που μας παρουσίασε η Ε.Π.Μπλαβάτσκυ περί το τέλος του 19ου αιώνα, όπως της παραδόθηκε από τους Διδασκάλους της Σοφίας.

Η Αρχαία Σοφία υπάρχει από το βάθος του χρόνου έχοντας διατηρήσει τη γνώση όλων των νόμων που διέπουν το πνευματικό, το ηθικό και το υλικό μαζί με βαθιά γνώση για τον εαυτό μας, τον σκοπό της ζωής μας, τη φύση, το σύμπαν, τις μεγαλειώδεις    πνευματικές αρχές και την προϊστορία του ανθρώπου πάνω σε αυτή τη γη.

Η επανεμφάνιση της αρχαίας σοφίας αποφασίστηκε από τους Διδασκάλους της Σοφίας, που θεώρησαν ότι είχε έρθει η κατάλληλη στιγμή για την αναβίωση της εσωτερικής γνώσης στη Δύση. Ένα είδος γνώσης που οδηγεί στον πυρήνα του “Ενός που γίνονται Πολλά”, η ουσία του οποίου είναι  “θεία ηθική”.

Η πρόκληση που μας προσφέρει η Θεοσοφία είναι να βάλουμε το “κατώτερο ιδιοτελές εγώ μας” να σκεφτεί τις ρίζες του στην αθανασία και η σύνδεσή του με την “μπουντική ανιδιοτελή φύση” μας.

Μας παρέχει μια υπερβατική επιστήμη του σύμπαντος και του ανθρώπου θεμελιωμένη πάνω στην άμεση και βαθιά εμπειρία που απέκτησαν εκείνα τα Όντα, που ονομάζνται Διδάσκαλοι της Σοφίας ,  που διατηρούν την κατακτημένη γνώση των νόμων της φύσης σε όλα τα βασίλεια και που είναι έτοιμοι, όταν ο κυκλικός νόμος το επιτρέπει, να την χρησιμοποιήσουν για το καλό της ανθρωπότητας. Υπήρχαν πάντα ως Σώμα, γνωρίζει ο ένας τον άλλο, άσχετα σε ποιό μέρος του κόσμου βρίσκονται, και όλοι εργάζονται για το καλό της φυλής με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. [1]

Οι ανώτεροι μαθητές τους ισχυρίζονται ότι αυτή η γνώση δεν είναι προϊόν φαντασίας ή  εικασίας αλλά, ότι είναι γνώση βασισμένη σε γεγονότα που έχουν δει κι έχουν γνωρίσει όσοι είναι πρόθυμοι να ακολουθήσουν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για πνευματική ενόραση και θεία σοφία.

 Σύμφωνα με την Ε.Π.Μπλαβάτσκυ, η Θεοσοφία  “…… υπήρχε αιώνια διαμέσου των ατελείωτων κύκλων , και θα εξακολουθεί να υπάρχει διαμέσου των ατέλειωτων κύκλων του Μέλλοντος, επειδή η Θεοσοφία είναι συνώνυμη της Αιώνιας Αλήθειας.”[2]

Στρέφει την προσοχή μας στην ηθική προετοιμασία που μόνο αυτή μπορεί να μας βοηθήσει να πλησιάσουμε τις αιώνιες αλήθειες.

Όπως έλεγε η Ε. Π. Μπλαβάτσκυ, οι Διδάσκαλoι ήσαν οι ταγοί και προστάτες του κινήματος, ενώ εκείνη ήταν ο αγγελιαφόρος τους και ο σύνδεσμός τους με την ανθρωπότητα. Η Μυστική Δοξασία, το “magnum opus” (“μέγα έργο”) της σύγχρονης Θεοσοφίας, που αποτελεί τη βάση της θεοσοφικής διδασκαλίας, είναι κοινό έργο των δύο Αντέπτ, Μορύα και Κουτχουμι και της Ε.Π.Μπλαβάτσκυ κι αυτό είναι που του δίνει τη μοναδική του αυθεντικότητα.

 Η Αποστολή και το Έργο της Ε.Π.Μπλαβάτσκυ

Αποστολή της Ε.Π.Μπλαβάτσκυ ήταν να αποκαταστήσει τον δεσμό με τη σοφία της αρχαιότητας και να βοηθήσει την αναβίωση της προγενέστερης καταγεγραμμένης γνώσης της αρχαίας σοφίας της Ανατολής. Έστησε μια γέφυρα κατανόησης ανάμεσα στη σύγχρονη σκέψη, βασισμένη στην παρατήρηση του φυσικού και ψυχικού μας περιβάλλοντος και στις αρχαίες πηγές επιστημονικής σκέψης, μελέτης και έργων που είχαν διατηρηθεί στην Ανατολή.

 Διασταύρωση Τριών Κύκλων

Την εποχή της Ε.Π.Μπλβάτσκυ. συνέπεσε η τομή τριών κύκλων:

α) Ο κύκλος της περιόδου των πρώτων 5.000 ετών της Κάλι Γιούγκα, που άρχισε με τον θάνατο του Κρίσνα και ολοκληρώθηκε το 1897-8.

β) Ο εκατονταετής κύκλος ή αιώνας, στα τελευταία 25 χρόνια του οποίου οι Δάσκαλοι της Μεγάλης Στοάς καταβάλλουν μια προσπάθεια να παρουσιάσουν τις Ιδέες στην ανθρωπότητα.

γ) Η τρίτη περίοδος είναι ο νέος ζωδιακός κύκλος. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ο ήλιος πέρασε από τους Ιχθείς στον Υδροχόο και ο κύκλος αυτός συνέπεσε με τους άλλους δύο.

Λέγεται επίσης ότι ο Μεγάλος Κύκλος προβάλλει την κύρια Ιδέα. Ο κύκλος των τελευταίων 25 ετών ενός αιώνα δίνει στους Αντέπτ την ευκαιρία να δουν τις καλές ή κακές εφαρμογές της Ιδέας και να την αποκαταστήσουν στην αρχική της έκφραση. Ενώ  ο Ζωδιακός κύκλος αντιπροσωπεύει την περίοδο της διάδοσης της Ιδέας Του στην κοινωνία μετατρέποντας Την σε μια κουλτούρα που επηρεάζει όλα τα επίπεδα της φυσικής ζωής, δηλαδή τη θρησκεία, την ηθική, την επιστήμη, την παιδεία, την τέχνη και την απόκρυφη παράδοση.

Η διασταύρωση, λοιπόν, αυτών των τριών κύκλων είχε πολλές σημασίες, μία απ’ όλες, όμως, ήταν ότι περίπου κατ’ αυτή την περίοδο θα εμφανιζόταν στη γη ένα Σημαντικό Πρόσωπο, με τόση γνώση όση θα επέτρεπε ο πολιτισμός και η νοητική κατάσταση της χρονικής στιγμής. Ο άνθρωπος που γνώρισε ο κόσμος ως Ε.Π.Μπλαβάτσκυ ήταν γνωστός στους Δασκάλους με ένα εντελώς διαφορετικό όνομα, όπως Εκείνοι δήλωσαν, και η γνώση που Εκείνη ή Εκείνος παρουσίασε είναι αυτό που γνωρίζουμε ως Θεοσοφία. [3]

 Τα πρώτα χρόνια της Θεοσοφικής Εταιρείας

Οι Δάσκαλοι έστειλαν την Ε.Π.Μπλαβάτσκυ στη Νέα Υόρκη το 1873, για να οργανώσει μια ομάδα από ανθρώπους που δραστηριοποιούνταν στον Πνευματισμό. Η αποστολή της ήταν να τους βοηθήσει να καταλάβουν τους κρυμμένους παράγοντες που επηρεάζουν αυτά τα φαινόμενα. Δύο χρόνια αργότερα, το 1875, έλαβε εντολές από τον Αρχηγό και  Δάσκαλό της να δημιουργήσει τον πυρήνα μιας κανονικής Εταιρείας οι στόχοι της οποίας αναλυτικά διατυπωμένοι ήσαν οι εξής:

“(1)Παγκόσμια Αδελφότητα

“(2) Να μην γίνεται καμία διάκριση εκ μέρους των μελών ως προς τη φυλή, την πίστη ή την κοινωνική θέση. Κάθε μέλος θα έπρεπε να κρίνεται και να αντιμετωπίζεται για την προσωπική του αξία.

“(3) Να προβεί στη μελέτη των φιλοσοφιών της Ανατολής – κυρίως των φιλοσοφιών της Ινδίας, και να τις παρουσιάσει σταδιακά στο κοινό με ποικίλο έργο που θα ερμήνευε τις εξωτερικές θρησκείες υπό το φως των εσωτερικών διδασκαλιών.

“(4) Να καταπολεμήσει τον υλισμό και τον θεολογικό δογματισμό με κάθε δυνατό τρόπο, καταδεικνύοντας την ύπαρξη απόκρυφων δυνάμεων που είναι άγνωστες στην Επιστήμη, ενώ υπάρχουν στη Φύση, καθώς και την παρουσία ψυχικών και πνευματικών δυνάμεων στον Άνθρωπο. Συγχρόνως, να προσπαθήσει να διευρύνει τις απόψεις των Πνευματιστών δείχνοντάς τους ότι υπάρχουν άλλοι, πολλοί άλλοι παράγοντες που λειτουργούν κατά την παραγωγή των φαινομένων εκτός από τα «Πνεύματα» των νεκρών. Η δεισιδαιμονία έπρεπε να ξεσκεπάζεται και να αποφεύγεται, οι δε απόκρυφες δυνάμεις, θετικές και αρνητικές – που πάντα μας περιβάλλουν και εκδηλώνουν την παρουσία τους ποικιλοτρόπως – να φανερωθούν κατά το δυνατόν.

Αυτό ήταν στα γενικά του χαρακτηριστικά το πρόγραμμα. Δεν ειπώθηκε στους δύο κύριους Ιδρυτές τι έπρεπε να κάνουν, πώς έπρεπε να προκαλέσουν και να επιταχύνουν την εξέλιξη της Εταιρείας και τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ούτε τους δόθηκαν συγκεκριμένες ιδέες σχετικά με την εξωτερική οργάνωση – όλα αυτά θα τα χειρίζονταν εκείνοι. (….)

“ Μολονότι, όμως, οι δύο Ιδρυτές δεν ενημερώθηκαν για το τι έπρεπε να κάνουν, διακριτικά έλαβαν οδηγίες γι΄αυτό που δεν έπρεπε να κάνουν ποτέ, τι έπρεπε να αποφύγουν και τι δεν θα έπρεπε ποτέ να γίνει η Εταιρεία. Εκκλησιαστικές οργανώσεις, Χριστιανικές και Πνευματιστικές ομάδες υποδεικνύονταν ως οι μελλοντικοί αντίπαλοι της Εταιρείας μας.” [4]

Θα ήταν χρήσιμο για τον αναγνώστη να διαβάσει το πρωτότυπο καταστατικό της Εταιρείας, που περιγράφεται εδώ, και στη συνέχεια να διαβάσει τις προτάσεις που ανακοινώθηκαν αργότερα στην Εταιρεία του Αντυάρ. Είναι φανερό ότι υπάρχουν αποκλίσεις ανάμεσα στην αρχική πρόθεση και στο μετέπειτα καταστατικό αλλά αυτό που είναι προφανέστερο είναι η αποσιώπηση των “αρχικών κανόνων” λόγω της εκ διαμέτρου αντίθετης στάσης των μετέπειτα των Ιδρυτών,  “υπευθύνων” της Εταιρείας.

Να ποιοί ήταν οι γνωστότεροι στόχοι της Θεοσοφικής Εταιρείας:

1) Αδελφότητα των ανθρώπων, χωρίς διάκριση φυλής, χρώματος, θρησκείας ή κοινωνικής θέσης.

2) Η σοβαρή μελέτη των αρχαίων παγκόσμιων θρησκειών με σκοπό τη σύγκριση και επιλογή παγκόσμιων ηθικών κωδικών.

3) Η μελέτη και ανάπτυξη των ληθαργουσών θείων δυνάμεων στον άνθρωπο…

Έτσι ξεκίνησε και λειτούργησε το Θεοσοφικό Κίνημα μέχρι τον θάνατο της Ε.Π.Μπλαβάτσκυ, το 1891. Κατόπιν και μέχρι το 1895, το Κίνημα ταλαντεύτηκε και τελικά διασπάστηκε στα δύο, με ένα τμήμα να απαρτίζει την Αμερικανική Θεοσοφική Εταιρία υπό τον Γ. Κ. Τζατζ και το άλλο τη Θεοσοφική Εταιρεία του Αντυάρ υπό την Α. Μπέζαντ και τον Χ. Σ. Όλκοτ.

Το Θεοσοφικό Κίνημα στον 20ο  αιώνα

Στο διάστημα του 20ου αιώνα, το Θεοσοφικό Κίνημα υπέστη όλες εκείνες τις δοκιμασίες που ήταν συνέπειες προσωπικών παρεμβάσεων, όταν η γνησιότητα των σκοπών και η τίμια και δίκαιη  συμπεριφορά των ιδρυτών κυριολεκτικά εξαφανίστηκε  κάτω από ένα κύμα ασυγκράτητης ματαιοδοξίας και ανταγωνισμού προς τους ιδρυτές του Κινήματος.

Η Άννι Μπέζαντ, αφού κατάφερε να κατοχυρώσει  τη θέση της στην εταιρεία κατηγορώντας τον πολύτιμο συνιδρυτή και μεγάλο  θεόσοφο, Ου. Κ.Τζατζ, διαμόρφωσε τις δικές της αλλαγές καταργώντας το προηγούμενο πρόγραμμα της εταιρείας , γιατί , όπως δήλωσε εξαρχής, «θα ακολουθούσε την προσωπική της αλήθεια».  Στην ομιλία της με τίτλο “Γιατί Έγινα Θεόσοφος;” περιγράφει την αφοσίωσή της στην αλήθεια όπως εκείνη την έβλεπε. “Μια επιτακτική ανάγκη με αναγκάζει να μιλήσω την Αλήθεια, όπως τη βλέπω, είτε τα λόγια μου αρέσουν είτε δεν αρέσουν, είτε αποδώσουν έπαινο είτε μομφή[5]

Η διδασκαλία του Κινήματος αντικαταστάθηκε από κείμενα της προσωπικής της επιλογής, καταργώντας έτσι τους Αρχηγούς αλλά και τους Ιδρυτές της Εταιρείας.  Στενότερος συνεργάτης της ήταν ο πνευματιστής  Τσαρλς Λεντμπίτερ, o oποίος δήλωνε επίσκοπος της Φιλελεύθερης Καθολικής Εκκλησίας. Υπό την σκέπη της Άννι Μπέζαντ, καθιέρωσε τον Πνευματισμό, δηλαδή, την επικοινωνία με τους αστρικούς δασκάλους του και επισημοποίησε την  εκκλησιαστική του οργάνωση. Και οι δύο ανακοίνωσαν την επανεμφάνιση του Χριστού μέσω του Τζιντού Κρισναμούρτι, τον οποίον υιοθέτησαν και εκπαίδευσαν για την αποστολή του. Βέβαια, η ιδέα μιας τέτοιας «επανεμφάνισης» εξατμίστηκε,  όπως οτιδήποτε μη-γνήσιο, και, το πιο σημαντικό στην ιστορία αυτή, ήταν ότι «ο μύθος» καταργήθηκε από τον ίδιο τον Κρισναμούρτι, ο οποίος αποχώρησε από την εταιρεία παρουσιάζοντας έκτοτε την προσωπική του φιλοσοφία. Αυτό υπήρξε και το «Βατερλώ» της Α.Μπέζαντ.

Στην «προσωπική αλήθεια» της τότε προέδρου αντιτάχθηκαν οι πραγματικοί  θεόσοφοι, όσοι παρέμεναν πιστοί στο αρχικό πρόγραμμα της Εταιρείας. Ένα απόσπασμα από κάποιο κείμενο της Άλις Λίιτον Κλίιθερ δείχνει τί περίπου συνέβαινε μετά την απουσία των ιδρυτών.

“…Πρέπει να ξέρετε ότι αν και φύγαμε από τη Θεοσοφική Εταιρεία, οι πιο πολλοί από μας, σε καμία περίπτωση, δεν εγκαταλείψαμε τη Θεοσοφία, ακόμα κι όταν  ήμασταν αναγκασμένοι να την διδάσκουμε δίνοντάς της άλλο όνομα και παρόλο που δεν μπορούμε πια να προσφέρουμε έργο από κοινού με ή μέσω της Θεοσοφικής Εταιρείας, εντούτοις,  συνεχίζουμε το σπουδαίο έργο που ξεκίνησε η Ε.Π.Μπλαβάστκυ.» [6]

Ωστόσο, στην εταιρεία υπήρξαν ορισμένοι εκλεκτοί και φωτισμένοι Θεόσοφοι, όπως οι Μπόρις ντε Ζιρκόφ, Τζ. Φάρδινγκ που έδωσαν σκληρό αγώνα   για τη διατήρηση της γνήσιας Θεοσοφίας και της διδασκαλίας της. Το “Μανιφέστο” [7] του Γ.Φάρδινγκ παραμένει ιστορικό για τις προειδοποιήσεις σχετικά με την κατάσταση της Εταιρείας και τον κίνδυνο διάλυσής της καθώς οι αρχικοί της στόχοι είχαν αποκρυβεί τελείως.

 Ο Ρόμπερτ Κρόσμπι και το ULT

Μετά τον θάνατο της Ε.Π.Μπλαβάτσκυ, η μητρική οργάνωση διασπάστηκε στα δύο:

α) στην Εταιρεία που ακολούθησε τον Χ.Σ. Όλκοτ και την Άνι Μπέζαντ και που διατήρησε τη διεθνή έδρα στο Αντυάρ, στο Μαντράς της Ινδίας. Η Εταιρεία του Αντυάρ υιοθέτησε σε μεγάλο βαθμό τη “δεύτερης γενιάς” φιλολογία της Άνι Μπέζαντ και του Τ.Γ. Λεντμπίτερ και άλλων.

β) στο άλλο παρακλάδι της Εταιρείας που ακολούθησε τον Γ.Κ.Τζατζ, Αντιπρόεδρο της Θ.Ε. και Γενικό Γραμματέα του Αμερικανικού της Τμήματος, με διεθνή έδρα πρώτα στη Νέα Υόρκη και αργότερα στο Πόιντ Λόμα της Πασαντένα. Η Εταιρεία της Πασαντένα ακολουθεί την παράδοση της Εταιρείας του Πόιντ Λόμα. Οι Εκδόσεις Πόιντ Λόμα, όμως, λειτουργούν ανεξάρτητα από την Πασαντένα και οι Εταιρείες του Πόιντ Λόμα δραστηριοποιούνται σε διάφορες χώρες χωρίς να διατηρούν δεσμό με την Εταιρεία της Πασαντένα.

γ) Το 1909, μια ομάδα με επικεφαλής τον Ρόμπερτ Κρόσμπι σχημάτισε άλλη μια σημαντική θεοσοφική οργάνωση, την Ενωμένη Στοά των Θεόσοφων (United Lodge of Theosophists -ULT), με έδρα στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια. Αυτή η ομάδα επικεντρώθηκε στις γνήσιες διδασκαλίες που παρουσίασε η Ε.Π.Μπλαβάτσκυ και ο Γ.Κ.Τζατζ.

Ο ιδρυτής του ULT, Ρόμπερτ Κρόσμπι, έχοντας εντοπίσει παραποιήσεις της διδασκαλίας λόγω ανταγωνισμού μεταξύ μελών της Θεοσοφικής Εταιρείας, θεώρησε σωστό να επικεντρωθούν οι Θεόσοφοι στη γνήσια διδασκαλία όπως δόθηκε από τους Διδασκάλους του Κινήματος. Μπορούμε να πούμε ότι αυτή η κίνηση έσωσε τόσο τη διδασκαλία όσο και τους στόχους του Θεοσοφικού Κινήματος λειτουργώντας σαν “Κιβωτός της θεοσοφικής διαθήκης”.

Το 1932 η “Ημερήσια Επιστολή της ULT” – που εκδιδόταν στο Λος Άντζελες- έλεγε στους Συνεργάτες και τους φίλους σ’ όλο τον κόσμο:
“Η ψευδο-θεοσοφία κι οι ψευδο-θεόσοφοι πάντα προκάλεσαν τεράστια ζημιά στο Κίνημα εξαπατώντας και παρασύροντας τους ειλικρινείς αλλά ράθυμους. Προσπάθειες, συνειδητές και μη, εκ μέρους ατόμων για ίδιον όφελος  που εκμεταλλεύονταν τις διδασκαλίες της Θεοσοφίας εξακολουθούν να γίνονται τώρα όπως κι όταν ζούσε η Ε.Π.Μ. και ο  Ου.Τζατζ. Και σήμερα υπάρχει η ίδια ανάγκη διάκρισης ανάμεσα στις  γνήσιες και τις ψεύτικες απόπειρες για αδελφοσύνη μεταξύ των Θεοσοφικών Εταιρειών ώστε να ξεχωρίσει η γνήσια από την ψευδο- Θεοσοφία”

 Η Ανανέωση του Κινήματος

“Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο Θεοσοφικό Κίνημα και την όποια Θεοσοφική Εταιρεία. Το Κίνημα έχει έναν κώδικα ηθικής, είναι πνευματικό, παγκόσμιο, αόρατο εκτός από το αποτέλεσμά του και διαρκές.” [8]
Διαφέρει τα μέγιστα από την Εταιρεία. “Το ένα είναι, ιδανικό, θεία Σοφία, η τελειότητα η ίδια. Το άλλο είναι ένα φτωχό, ατελές πράγμα, που προσπαθεί να τρέξει κάτω από, αν όχι  μέσα, στη σκιά του στη Γη.”

Και επίσης:“Η Θεοσοφία είναι η ψυχή της Εταιρείας της, ενώ η Εταιρεία είναι το ακατέργαστο και ατελές σώμα της πρώτης”. [9]
 Η ίδια η Ε.Π.Μπλαβάτσκυ έλεγε ότι θα ήταν προτιμότερο να καταργηθεί η Εταιρεία παρά να καταστραφεί η Αδελφότητα και ανακήρυξε το Ευρωπαϊκό τμήμα ελεύθερο και ανεξάρτητο.

Η δύναμη που υπάρχει μέσα στη ΘΕΟΣΟΦΙΑ είναι σαν μια συνεχής ακτινοβολία από τα γνήσια κείμενα των Μαχάτμα και της Ε.Π.Μ. “Θεόσοφος” είναι αυτός που την βιώνει και την εφαρμόζει στην πράξη, χωρίς να είναι κατ’ ανάγκη “μέλος” κάποιας οργάνωσης που αυτοαποκαλείται “θεοσοφική’. 
Η ΘΕΟΣΟΦΙΑ δεν είναι πίστη ή δόγμα που εφηύραν οι θεολόγοι, άνθρωποι που υπόκεινται σε λάθη, αλλά είναι “ η συσσωρευμένη μαρτυρία μιας απειράριθμης σειράς Προφητών.”

 Η Θεοσοφική Παιδεία τον 21ο αιώνα

Θεοσοφία σημαίνει ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Έχει να κάνει με μια εκπαίδευση που προσβλέπει στον μεγάλο σκοπό της ζωής και στα μέσα με τα οποία μπορεί αυτό να επιτευχθεί σωστά.

 Η παρούσα στιγμή, μια πολύ δύσκολη στιγμή για την ανθρωπότητα, έχει απόλυτη ανάγκη τη «ΘΕΟΣΟΦΙΑ». Η ανθρωπότητα και τα συστήματα που εφάρμοσε για την ικανοποίηση του προσωπικού εγώ και της αχαλίνωτης απληστίας του, έφεραν τις κοινωνίες του πλανήτη μας σε αδιέξοδο. Για να ξεπεραστεί αυτή η κατάσταση, είναι ανάγκη να αντιληφθούμε ότι υπάρχει μια άλλη πραγματικότητα η οποία υπερβαίνει τις φυσικές αισθήσεις, τον περιορισμένο νου και τους θεσπισμένους από τον άνθρωπο κανόνες.

Οι αλάθητοι νόμοι του κάρμα και της μετενσάρκωσης, η ύπαρξη της ψυχής, ο σκοπός της ζωής μας στη γη, οι ηθικές αξίες και η εφαρμογή  τους, καταστάσεις που τώρα έχουν περάσει στο περιθώριο εξαιτίας της ταύτισης με την προσωρινή προσωπικότητά μας, πρέπει αναγκαστικά να επαναπροσανατολιστούν. Η Θεοσοφία είναι η «φιλοσοφική  λίθος»που μπορεί να μεταλλάξει τον σύγχρονο άνθρωπο και να διαγράψει το μοντέλο του για το μέλλον.

Η Θεοσοφία, στην εποχή μας, εξακολουθεί να είναι το Κίνημα που ξεκίνησε το 1875, όπως καθιερώθηκε από τους Πρεσβύτερους Αδελφούς μας. Ήταν και εξακολουθεί να είναι το «Θεοσοφικό Κίνημα, το ιδρυθέν το 1875». Είναι το Κίνημα της Αδελφότητας, της Αλληλεγγύης και της Συνύπαρξης των ανθρώπων καθώς και όλων των ειδών της Ζωής που υπάρχουν στον πλανήτη μας.

“Άτομα και έθνη επιστρέφουν σε καθορισμένα ρεύματα ανά τακτά επαναλαμβανόμενες περιόδους στη γη και έτσι επαναφέρουν στη σφαίρα τις τέχνες, τον πολιτισμό, ακόμα και τα ίδια τα πρόσωπα που κάποτε έδρασαν σ’αυτή  (…) Έτσι, οι ψυχές που δημιούργησαν τους αρχαιότατους πολιτισμούς θα επανέλθουν φέρνοντας μαζί τους την αρχαία κουλτούρα και κατ’ ιδέα και κατ’ ουσία (…) Η ψυχή διατηρεί πάντα στο Μάνας τη γνώση που κάποτε απέκτησε και πάντα ωθεί τις ανώτερες αρχές και δυνάμεις να αναπτυχθούν πληρέστερα (…) Και πάνω σε τούτη τη γραμμή υπάρχουν τα σημεία  όπου οι μεγάλοι και μικροί κύκλοι των Αβατάρ αναδεικνύουν  προς όφελος του ανθρώπου τους μεγάλους χαρακτήρες που δίνουν το πρότυπο της νέας φυλής από καιρό σε καιρό.” [10]

Τα λάθη διορθώνονται με τη ροή των κύκλων. Κάθε κύκλος, κάτω από τον νόμο της ηθικής αιτιότητας, είναι μια ευκαιρία αποκατάστασης της ΙΔΕΑΣ και της καλύτερης πραγμάτωσής της. Η ανθρώπινη πρωτοβουλία, περιορισμένη από τις ψευδαισθήσεις της, δεν μπορεί να αλλάξει τον ΝΟΜΟ. Στον παρόντα κύκλο του 21ου αιώνα, οφείλουμε  να αποκαταστήσουμε το Κίνημα.

Η Θεοσοφία πιστεύει στην “ψυχή των πραγμάτων”. Είναι το μεδούλι του αποκρυφισμού. Είναι η κεκτημένη σοφία της ψυχής και του πνεύματος. Είναι θεία επιστήμη και μπορεί να την κατανοήσει κανείς μόνο αν συνειδητοποιήσει ότι πιο ψηλά και πιο μέσα από το προσωπικό εγώ, υπάρχει η πνευματική φύση του σύμπαντος και του ανθρώπου, η αιώνια Αλήθεια, που ψήγματά της μόνο μπορούν να φτάσουν στο νου μας.

 Στόχος της Θείας Σοφίας είναι να συνθέτει τα Πολλά στο ΕΝΑ. Είναι πέρα και πάνω από τον κριτικό και αναλυτικό νου – δεν έχει καμία σχέση με τη νοησιαρχία. Χρησιμοποιεί τον νου μόνο σαν εργαλείο έκφρασης στο φυσικό πεδίο και σαν μέσο για να συνδέει το προσωπικό με την ανώτερη αιώνια φύση του. 
Για να αποφευχθεί η όποια παρανόηση ή διαστρέβλωσή της, πρέπει ο αναζητητής να εμπνέεται από μυστική διάθεση,  σεβασμό προς τις παγκόσμιες και αιώνιες ηθικές και μια σταθερή θέληση να γνωρίσει τον «πραγματικό Εαυτό του». [11]

Κατά την ιδρύτρια του Σύγχρονου Θεοσοφικού Κινήματος, Ε.Π.Μπλαβάτσκυ «… η θρησκεία των αρχαίων είναι η θρησκεία του μέλλοντος. Μετά από λίγους ακόμη αιώνες, και δεν θα παραμείνουν θρησκευτικές πεποιθήσεις σε καμία από τις μεγάλες θρησκείες της ανθρωπότητας. Βραχμανισμός [δηλ. Ινδουισμός] και Βουδισμός,  Χριστιανισμός και Μωαμεθανισμός [δηλ. Ισλάμ] θα εξαφανιστούν όλα κάτω από την γρήγορη ροή των γεγονότων. … Αλλά αυτό μπορεί να γίνει μόνο όταν ο κόσμος επιστρέψει στη μεγάλη θρησκεία του παρελθόντος, στη γνώση αυτών των μεγαλοπρεπών συστημάτων που προηγήθηκαν, κατά πολύ, του Βραχμανισμού και ακόμη και του πρωτόγονου μονοθεϊσμού των αρχαίων Χαλδαίων ». [12]

 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

 1. “Αποκαλυμμένη Ίσις”, Ελένα Π.Μπλαβάτσκυ, Εταιρεία Θεοσοφική, Λος Άντζελες, τόμος 2, σσ. 98-103.
 2. “Το Κλειδί της Θεοσοφίας”, Ε.Π.Μπλαβάτσκυ, Εταιρεία Θεοσοφική, Λος Άντζελες. Βλέπε τις πρώτες παραγράφους στο “Συμπέρασμα”, σ.304.  
 3. Βλέπε: Ρόμπερτ Κρόσμπι, “Ερωτήσεις  και Απαντήσεις πάνω στον Ωκεανό της Θεοσοφίας”, Εταιρεία Θεοσοφική, Λος Άντζελες, Κεφάλαιο 14, σσ. 190-1.
 4. Βλέπε: “Θεοσοφικά Άρθρα”, Ε.Π.Μπλαβάτσκυ, Εταιρεία Θεοσοφική , Λος Άντζελες, τόμος Ι, σσ. 223-224. Το κείμενο είναι γνωστό και ως “Το Αρχικό Πρόγραμμα της Θεοσοφικής Εταιρείας”.
 5. “Σύντομη Ιστορία της Θεοσοφικής Εταιρείας”, Τζόζεφιν Ράνσομ, Θεοσοφικός Εκδοτικός Οίκος, Ινδία, 591 σελίδες, βλέπε σ. 257.
 6. Βλέπε στο κείμενο “Ανοικτή Επιστολή στην Άνι Μπέζαντ, Πώς το 1909 ο Γουίλιαμ Κίνγκσλαντ κατήγγειλε τη Φάρσα της Άνι Μπέζαντ”, της Άλις Λίιτον Κίιθερ, που είναι δημοσιευμένο στο TheosopohyOnline.com.  Εύκολα μπορεί να το βρει κανείς στον ανωτέρω ιστότοπο, αν κοιτάξει τον Αλφαβητικό Κατάλογο Κειμένων ή τον Κατάλογο Κειμένων κατά Συγγραφέα.   
 7. Βλέπε “ Θεοσοφικό Μανιφέστο -1996” και “ Μανιφέστο – Συμπλήρωμα 1997”, του Τζέφρεϋ Α. Φάρδινγκ. Και τα δύο κείμενα υπάρχουν στο TheosophyOnline.comστον Αλφαβητικό Κατάλογο Κειμένων ή στον Κατάλογο Κειμένων κατά Συγγραφέα.
 8. Γ.Κ.Τζατζ, στο άρθρο του “Το Θεοσοφικό Κίνημα”. Βλέπε “Θεοσοφικά  Άρθρα”, Γουίλιαμ Κ. Τζατζ,  Εταιρεία Θεοσοφική, Λος Άντζελες, τόμος ΙΙ, σ.124.  
 9. Βλέπε το άρθρο “Είναι η Θεοσοφία Θρησκεία;”, στα “Άπαντα Μπλαβάτσκυ”, Θεοσοφικός Εκδοτικός Οίκος, τόμος Χ, σ.166.
 10. “Ο Ωκεανός της Θεοσοφίας”, του Γ.Κ.Τζατζ, Εταιρεία Θεοσοφική, Λος Άντζελες, 172 σελίδες, Κεφάλαιο 14, σ.119.
 11. “Η Μυστική Δοξασία”, Ε.Π.Μπλαβάτσκυ
 12. Η. Ρ. Blavatsky, “Isis Unveiled” τομ. 1, σελ. 613