Μια σύνοψη του έργου της Ε.Π.Μπλαβάτσκυ “Η Μυστική Δοξασία”

/Μια σύνοψη του έργου της Ε.Π.Μπλαβάτσκυ “Η Μυστική Δοξασία”
Μια σύνοψη του έργου της Ε.Π.Μπλαβάτσκυ “Η Μυστική Δοξασία”2018-03-26T16:44:20+00:00

Μια σύνοψη του έργου της Ε.Π.Μπλαβάτσκυ “Η Μυστική Δοξασία”

Κατεβάστε το Pdf

Η εργασία αυτή αποδίδει  συνοπτικά  τη σύγχρονη Θεοσοφική διδασκαλία όπως αποδίδεται στο γνωστό έργο της Ε.Π.Μπλαβάτσκυ “Η Μυστική Δοξασία”. Πρόκειται για την πρόσφατη ανανέωση της Αρχαίας Σοφίας και στις σελίδες του καταγράφονται έννοιες που καθορίζουν τη σχέση του ανθρώπου με το σύμπαν καθώς και απόκρυφα γεγονότα που αποσαφηνίζουν το παρελθόν της ανθρωπότητας.