Η Ανθρώπινη Εξέλιξη στη Μυστική Δοξασία

/Η Ανθρώπινη Εξέλιξη στη Μυστική Δοξασία
Η Ανθρώπινη Εξέλιξη στη Μυστική Δοξασία2019-04-07T13:21:30+00:00

Η Ανθρώπινη Εξέλιξη στη Μυστική Δοξασία

Το κείμενο που ακολουθεί είναι βασισμένο σε σημειώσεις από μια ομιλία η οποία δόθηκε στα γραφεία του United Lodge of Theosophists του Λονδίνου.

Αν και ο τίτλος που επιλέχτηκε είναι, “Η Ανθρώπινη Εξέλιξη στη Μυστική Δοξασία”, θα μπορούσε επίσης να ονομαστεί και ως “Το Μεγάλο Ταξίδι” διότι πρόκειται για έναν από τους ορισμούς που οι Μεγάλοι Διδάσκαλοι της Σοφίας χρησιμοποίησαν για να αναφερθούν στον εξελικτικό αυτόν κύκλο στον οποίο την παρούσα περίοδο συμμετέχουμε – την περίοδο του 4ου Γύρου επάνω σ’ αυτή την σφαίρα.

Ας δούμε όμως τί λέει «Η Φωνή της Σιγής» μέσα από τις σελίδες 37-38:

«Στο “Μεγάλο Ταξίδι” – [“Μεγάλο Ταξίδι”, ή αλλιώς, ο πλήρως ολοκληρωμένος κύκλος των υπάρξεων σε έναν Γύρο] – αιτίες σπέρνονται κάθε ώρα, κουβαλώντας η καθεμιά τους καρπούς των αποτελεσμάτων τους, αφού η άκαμπτη Δικαιοσύνη είναι αυτή που κυβερνά τον Κόσμο. Με την ισχυρή σάρωση της αλάνθαστης δράσης φέρνει στους θνητούς ζωές ευτυχίας ή δυστυχίας, τον καρμικό απόγονο όλων των προηγούμενων σκέψεων και πράξεών μας. Πάρε τότε όσα περισσότερο σού αναλογούν, Ω εσύ με την υπομονετική καρδιά. Έχε θάρρος και να είσαι ικανοποιημένος με όσα φέρνει η μοίρα. Τέτοιο είναι το δικό σου Κάρμα, το Κάρμα του κύκλου των γεννήσεών σου, το πεπρωμένο εκείνων οι οποίοι, μέσα στον πόνο και τη θλίψη τους, γεννιούνται μαζί με εσένα, με πανηγύρια και θρήνους από ζωή σε ζωή, αλυσοδεμένοι στις δικές σου προγενέστερες πράξεις. Να πράττεις του λόγου σου γι’ αυτούς “τη σήμερον”, [εννοώντας σε αυτή την ενσάρκωση], και αυτοί θα πράξουν για σένα “την επαύριον” [εννοώντας την επόμενη ή μεταγενέστερη ενσάρκωση.]“Από τη φύτρα της Απάρνησης του Εαυτού, είναι που  ξεπροβάλλει ο γλυκός καρπός της τελικής Απελευθέρωσης”».

Μέσα στα επόμενα λεπτά της ομιλίας μας θα ανακαλύψουμε κάποιες από τις πλέον ενδιαφέρουσες και σημαντικές πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικές με τις Ρίζες-Φυλές της Θεοσοφικής διδασκαλίας, όπως αυτές των Ατλάντιων και των Λεμουρίων που προηγήθηκαν αυτών. Είναι επίσης σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας, ότι όλοι αυτοί οι Ατλάντιοι, οι Λεμούριοι, και ούτω καθεξής, δεν ήταν κάποιοι  άλλοιείμασταν εμείς οι ίδιοι, σε κάποιες από τις ενσαρκώσεις μας στο πολύ μακρινό παρελθόν.

Η Ε.Π.Μπλαβάτσκυ δίνει έμφαση στο γεγονός αυτό, δηλώνοντας στη σελίδα 146 του 2ου τόμου της Μυστικής Δοξασίας, τα εξής:

«Αυτό είναι σαφές: η Ανθρωπότητα του Πρώτου Μανβαντάρα ( Manvantara) είναι εκείνη του έβδομου και όλων των ενδιάμεσων. Το ανθρώπινο γένος της Πρώτης Ρίζας-Φυλής είναι το ανθρώπινο γένος της δεύτερης, τρίτης, τέταρτης, πέμπτης, κλπ. Μέχρι και την τελευταία σχηματίζει μια κυκλική και αδιάκοπη επανενσάρκωση των Μονάδων οι οποίες ανήκουν στους Ντυάνι Τσοχάν (DhyanChohans) της δικής μας Πλανητικής αλύσου».

Πράγματι, λοιπόν, είναι το δικό σας αλλά και το δικό μας μεγάλο ταξίδι. Το μεγάλο ταξίδι της ΜΙΑΣ Ανθρώπινης Φυλής, της ΜΙΑΣ Ανθρώπινης Οικογένειας, το οποίο αποκτά έκφραση, εμπειρία, και εξέλιξη μέσα από έναν κύκλο πολυάριθμων διαφορετικών, όμως προσωρινών, Ριζών-Φυλών μαζί με τις υποφυλές τους.

«Η Μυστική Δοξασία» είναι το όνομα του μνημειώδους και πλέον σημαντικότερου βιβλίου της Ε.Π.Μπλαβάτσκυ, όπως επίσης και η αντίστοιχη ονομασία στα Αγγλικά του Σανσκριτικού όρου Γκούπτα Βίντυα (“Gupta Vidya”) που σημαίνει τη Μυστική Γνώση, την Ιερή Επιστήμη, την Εσωτερική Σοφία ή απλά – τη Μυστική Δοξασία. Και λέγεται ότι προς το τέλος του 19ου αιώνα, ορισμένοι Άντεπτ ή Μαχάτμα μιας κρυφής Εσωτερικής Αδελφότητας πέραν των Ιμαλαΐων, έθεσαν στη διάθεση της ανθρωπότητας – στο βιβλίο αυτό αλλά και σε άλλα – τόση από τη Γνώση όση μας επιτρέπεται να έχουμε και να γνωρίζουμε στο σημείο που βρισκόμαστε του Μεγάλου Ταξιδιού μας.

«Η Μυστική Δοξασία» προχωρά από τα γενικά προς τα ιδιαίτερα, όπως κάνει κάθε αληθινή Εσωτερική Φιλοσοφία, και έτσι ο 1ος τόμος ονομάζεται “Κοσμογένεση” και πραγματεύεται την καταγωγή, τη γέννηση, και την εξέλιξη του Σύμπαντος, του Κόσμου, του Ηλιακού Συστήματος, και του δικού μας πλανήτη. Ο 2ος τόμος, ο οποίος ονομάζεται “Ανθρωπογένεση”, παρουσιάζει τις απόκρυφες διδασκαλίες της Ανατολής σχετικά με την καταγωγή, τη γέννηση, και την εξέλιξη της δικής μας ιδιαίτερα ανθρωπότητας. [1]

Καθώς οι περισσότερες από τις πληροφορίες που θα εξετάσουμε εδώ πηγάζουν από τον 2ο τόμο, θεωρήσαμε ότι θα ήταν χρήσιμο να ξεκινήσουμε με τις Τρείς Θεμελιώδεις Προτάσεις.

Ο 1ος τόμος αρχίζει με Τρείς Θεμελιώδεις Προτάσεις τις οποίες ορισμένοι έχουν συνοψίσει ως “ΘΕΟΤΗΤΑ-ΝΟΜΟΣ-ΟΝ”.

Η 1η Πρόταση είναι η ΜΙΑ Απόλυτη Άπειρη Πανταχού Παρούσα Αιώνια Θεία ΑΡΧΗ…
Η 2η Πρόταση είναι ο νόμος της περιοδικότητας ή κυκλικός νόμος, η κυκλική εμφάνιση και εξαφάνιση του Σύμπαντος και όλων όσων βρίσκονται μέσα του, κύκλοι μέσα σε κύκλους, όλα όσα βρίσκονται εντός του μεγάλου κύκλου της Συμπαντικής ζωής…
Και η 3η Πρόταση είναι η τρέχουσα προοδευτική εσωτερική εξέλιξη όλης της ζωής, και το γεγονός ότι η εξέλιξη αυτή διέπεται για κάθε ύπαρξη και για κάθε οντότητα από τον Νόμο του Κάρμα και της επανενσάρκωσης, ή της επαν-ενσωμάτωσης.

Ο 2ος τόμος αρχίζει παρουσιάζοντας τρείς περαιτέρω Προτάσεις. Με τα λόγια της Ε.Π.Μπλαβάτσκυ:
«Όσον αφορά την εξέλιξη του ανθρώπινου γένους, η Μυστική Δοξασία αξιώνει τρείς νέες προτάσεις οι οποίες βρίσκονται σε άμεση αντιπαράθεση με τη σύγχρονη επιστήμη, όπως επίσης και με τα τρέχοντα θρησκευτικά δόγματα: διδάσκει

(α) την ταυτόχρονη εξέλιξη 7 ανθρώπινων ομάδων επάνω σε 7 διαφορετικά τμήματα του πλανήτη μας,
(β) τη γέννηση του αστρικού, πριν από το φυσικό σώμα: με το προηγούμενο να αποτελεί το πρότυπο για το τελευταίο, και
(γ) ο άνθρωπος, σε αυτόν τον Γύρο, προηγήθηκε κάθε θηλαστικού του ζωικού βασιλείου, ακόμη και από τα ανθρωποειδή».

Με τον όρο “Ανθρωποειδή” εννοούμε τους πιθήκους, και το ζήτημα αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα διδάγματα από το σύνολο της «Μυστικής Δοξασίας»…, ότι δηλαδή ο άνθρωπος δεν κατάγεται από τους πιθήκους, αλλά οι πίθηκοι κατάγονται από τον άνθρωπο.

Προκειμένου να δώσουμε μια καλύτερη εξήγηση γύρω από όρους τέτοιους όπως “γύροι”, “ άλυσοι ”, και “σφαίρες” – η Θεοσοφία εξηγεί ότι κάθε γνωστός πλανήτης – όπως η Γη, ο Άρης, ο Ερμής, η Αφροδίτη, ο Κρόνος, ο Δίας κλπ. – είναι στην πραγματικότητα ένα 7πλό σύστημα που αποτελείται από 7 σφαίρες, όμως σε καθένα από τα 7 σχήματα μόνο μία από αυτές τις σφαίρες βρίσκεται στο φυσικό πεδίο της ύλης. Οι υπόλοιπες 6 σφαίρες δεν είναι φυσικές  αλλά υφίστανται σε στενή και αδιαχώριστη παράπλευρη συνάρτηση μαζί της, για λόγους εξυπηρέτησης της προοδευτικής εξέλιξης.

Οι υπάρξεις κάθε πλανήτη – και η Θεοσοφία λέει ότι κάθε πλανήτης έχει τις δικές του υπάρξεις – περνούν όλες μαζί από σφαίρα σε σφαίρα της δικής τους πλανητικής αλύσου, μέσα από μια εξαιρετικά αργή και σταδιακή, αλλά παρόλα αυτά, προσδιορισμένη και κυκλική διαδικασία εσωτερικής εκδίπλωσης και προόδου. Και συνεχίζουν κυκλικά γύρω από όλη την άλυσο των σφαιρών 7 φορές, και αυτό ονομάζεται 7 Γύροι.

Στη δική μας περίπτωση η εξέλιξη είναι ήδη ενεργή και συνεχίζεται επάνω στην φυσική σφαίρα της δικής μας Γήινης Αλύσου έτσι ώστε η όραση, και γενικά οι αισθητήριες αντιλήψεις μας, να περιορίζονται μόνο στο φυσικό πεδίο της ύλης, πράγμα που εξηγεί τον λόγο για τον οποίο προς το παρόν βλέπουμε μόνο τις φυσικές υλικές σφαίρες των υπόλοιπων πλανητικών αλύσων. Μπορούμε, για παράδειγμα, να ταξιδέψουμε στον φυσικό πλανήτη Άρη και να διαπιστώσουμε ότι εκεί δεν υπάρχουν όντα, καμιά αληθινή δραστηριότητα ή σημαντικές ενδείξεις ζωής. Και παρότι η «Μυστική Δοξασία» γράφτηκε πριν ο άνθρωπος ταξιδέψει στο διάστημα, η Ε.Π.Μ. μας λέει ότι έτσι έχουν τα πράγματα, εξηγώντας μας παράλληλα ότι ο φυσικός πλανήτης Άρης βρίσκεται επί του παρόντος σε μια κατάσταση Πραλάγια (Pralaya) μικρότερου μεγέθους ή αλλιώς προσωρινής Πραλάγια, όμως εντελώς παρατεταμένης απραξίας, διότι το εξελικτικό κύμα έχει ήδη περάσει σε μια από τις μη-φυσικές σφαίρες της αλύσου του Άρη.

Στη δική μας περίπτωση, όμως, ο πλανήτης μας είναι η 4η σφαίρα, η φυσική, της Γήινης Αλύσου, και ο 4οςΓύρος αποτελούμενος από 7 Γύρους συνολικά, είναι ήδη υπό εξέλιξη. Μπορεί όμως να αναρωτηθούμε, “Πώς εξαρχής η ανθρωπότητα έφτασε ως εδώ; Από πού ήρθαμε ώστε να καταλήξουμε εδώ που είμαστε; Πώς η ανθρώπινη φυλή ήρθε σε ύπαρξη πάνω σε αυτή την 4η σφαίρα, στην αρχή του 4ου Γύρου… και πότε ξεκίνησε σε πρώτη φάση;”

 

 Σημείωση:

[1] Στην ελληνική έκδοση της Μυστικής Δοξασίας, εκδόσεις «Πνευματικός Ήλιος», η Κοσμογένεση είναι σε 2 τόμους (I και II) και η Ανθρωπογένεση επίσης σε 2 τόμους (III και IV).